Κτηματολόγιο της Αθήνας logo

Προθεσμίες Ανάρτησης

Η έναρξη της Ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων που αφορούν σε ακίνητα εντός του Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Η Ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων διαρκεί δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης.

Copyright © 2019 Κτηματολόγιο Αθηνών | Webhosting and developing by Aspx.gr