Το ktimatologio-athina.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο της Αθήνας logo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1-12-2022

 Ενημέρωση για την επικείμενη περαίωση της κτηματογράφησης του Δήμου Αθηναίων και τις διαδικασίες μετά τις 30-11-2022 ( ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων από τον ανάδοχο της μελέτης κτηματογράφησης)

Από 01/12/2022 και όσον αφορά στις ρυθμίσεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998, που θα ισχύσουν μέχρι την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

1)      Έως τις πρώτες εγγραφές, εξακολουθεί να ισχύει με ποινή ακυρότητας, η υποχρέωση για τη μνεία κι επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου για τη σύνταξη συμβολαίων με περιεχόμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών αυτών.

2)      Κατά το ίδιο διάστημα, ισχύει και η απαγόρευση για την καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε δικαιοπραξίας, όπου είναι συμβαλλόμενος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται ότι επισυνάπτεται σε αυτήν το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 και 3 ν. 2308/1995.

3)         Αντίθετα, αίρεται η υποχρέωση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου για την υποβολή δήλωσης από τον αποκτώντα το εγγραπτέο δικαίωμα που αφορά η προς καταχώριση πράξη, καθόσον μετά την 30.11.2022, η τηρούμενη κτηματολογική βάση δεν θα τύχει ενημέρωσης κι επεξεργασίας με νεότερες εγγραφές, αυτές δε που περιέχονται σε αυτήν μέχρι τότε θα μεταφερθούν στα κτηματολογικά βιβλία ως αρχικές (πρώτες) εγγραφές.

4)      Όσον αφορά στην υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου για την προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου κατά τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου υπόθεσης που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα, εφ’ όσον τη συζήτηση της υπόθεσης επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αυτή εξακολουθεί να ισχύει.

 

Με βάση τα ανωτέρω από  01/12/2022: 

  • Η μεταγραφή και η εν γένει καταχώριση στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου των εγγραπτέων πράξεων  θα διενεργείται αποκλειστικά  στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών και δεν απαιτείται προηγούμενη υποβολή δήλωσης στο γραφείο κτηματογράφησης. 
  • Το γραφείο κτηματογράφησης Αθηνών θα παραμείνει ανοικτό και θα λειτουργεί κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2100 10 10 10) , μόνο για πληροφορίες σχετικά θέματα της κτηματογράφησης , για την εύρεση του ΚΑΕΚ του ακινήτου σας,   είτε για χορήγηση αντιγράφων από το αρχείο της κτηματογράφησης (Δεν παραλαμβάνονται πλέον δηλώσεις ιδιοκτησίας ή λοιπές αιτήσεις από το γραφείο κτηματογράφησης) 
  • Το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου εκδίδεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Στην περίπτωση που γνωρίζετε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου για το οποίο υποβάλλετε αίτηση, η έκδοση είναι απλή και άμεση 
  • Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο  email pka@anartisi-athina.gr  είτε να κλείσετε ραντεβού με το γραφείο κτηματογράφησης ώστε να ενημερωθείτε για τον ΚΑΕΚ του ακινήτου 
  • Συνεχίζει να λειτουργεί το email ktimatologio@anartisi-athina.gr για λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες κτηματογράφησης.
Copyright © 2024 Κτηματολόγιο Αθηνών | Webhosting and developing by Aspx.gr