Το ktimatologio-athina.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο της Αθήνας logo

Τι είναι η Ανάρτηση

Η Ανάρτηση, μέσω της δημοσιότητας των στοιχείων της κτηματογράφησης, έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους δηλούντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και στο ελληνικό δημόσιο, να λάβουν γνώση των αναρτημένων προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων ώστε να μπορούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και να διορθώσουν, αν χρειαστεί, τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους ή στην γεωγραφική απεικόνιση του ακινήτου τους στα κτηματολογικά διαγράμματα. 

Τα στοιχεία της Ανάρτησης είναι:

  1. Ο κτηματολογικός πίνακας, που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων μιας περιοχής, οργανωμένος ανά τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), μοναδικού για κάθε ακίνητο) και
  2. Το κτηματολογικό διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων (όρια, θέση).

Η Ανάρτηση πραγματοποιείται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, στην ιστοσελίδα  www.ktimatologio.gr, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης πλην εξαιρετικών περιπτώσεων.

Με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet  οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία των εμπράγματων δικαιωμάτων που τους αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων και να επαληθεύσουν την ορθότητά τους. 

Παράλληλα, οι δικαιούχοι είτε θα λάβουν αποσπάσματα από τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της δήλωσής τους είτε ηλεκτρονικό μήνυμα στo email τους.

Στους δικαιούχους που δεν συμφωνούν με κάποιο στοιχείο, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα, να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή «E-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είτε Αίτηση Διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων (καταβάλλοντας πέντε ευρώ),  είτε Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος (ατελώς), στις οποίες θα επισημαίνουν τυχόν σφάλματα που διαπιστώνουν, χωρίς να χρειάζεται η μετάβασή τους στο γραφείο κτηματογράφησης.

 Η Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος αφορά μόνο σε σφάλμα πληκτρολόγησης (π.χ. στοιχεία τίτλου, εκδότη, στοιχεία μεταγραφής, χρήση, αριθμό κτιρίου στον τίτλο ή ορόφου στον τίτλο κ.λπ.)  

Ολες οι υπόλοιπες κατηγορίες σφαλμάτων συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων.

Προσοχή: Δεν αποτελεί αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος  η αίτηση που αφορά στη θέση, στο σχήμα, στα όρια και στο εμβαδόν του γεωτεμαχίου ήτοι στα γεωμετρικά του στοιχεία ήτοι στα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων καταβάλλοντας τέλος 5 ευρώ.

Ομοίως δεν αποτελεί αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος  η αίτηση με την οποία ζητείται ο εκτοπισμός εν μέρει ή εν όλω από τους κτηματολογικούς πίνακες δικαιώματος άλλου δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων καταβάλλοντας τέλος 5 ευρώ.

H αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων υποβάλλεται ανά ακίνητο.  

Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης που θα υποβληθούν, οριστικοποιούνται οι κτηματολογικοί πίνακες και ξεκινά να λειτουργεί Κτηματολόγιο στη θέση του Υποθηκοφυλακείου. 

 

Copyright © 2024 Κτηματολόγιο Αθηνών | Webhosting and developing by Aspx.gr