Κτηματολόγιο της Αθήνας logo

Τι είναι η Ανάρτηση

Η Ανάρτηση, μέσω της δημοσιότητας των στοιχείων της κτηματογράφησης, έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους δηλούντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και στο ελληνικό δημόσιο, να λάβουν γνώση των αναρτημένων προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων ώστε να μπορούν να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και να διορθώσουν, αν χρειαστεί, τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους ή στην γεωγραφική απεικόνιση του ακινήτου τους στα κτηματολογικά διαγράμματα. 

Η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) είναι κορυφαία στιγμή στη διαδικασία σύνταξης του Κτηματολογίου, καθώς δημοσιοποιείται για δύο μήνες στα Γραφεία Κτηματογράφησης, η καταγραφή των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν και δίνεται η δυνατότητα ελέγχου, επιβεβαίωσης ή και διόρθωσης τυχόν λαθών.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων, οριστικοποιούνται οι κτηματολογικοί πίνακες και ξεκινά να λειτουργεί Κτηματολόγιο στη θέση του Υποθηκοφυλακείου. 

Copyright © 2020 Κτηματολόγιο Αθηνών | Webhosting and developing by Aspx.gr