Κτηματολόγιο της Αθήνας logo

Προθεσμίες Ανάρτησης

Εντός του Φεβρουαρίου του 2020 προγραμματίζεται η έναρξη της ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων που αφορούν σε ακίνητα εντός του Δήμου Αθηναίων και θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στους δικαιούχους να ελέγξουν τα στοιχεία που τους αφορούν και να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης/ένσταση εφόσον απαιτηθεί.

 Η Ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων διαρκεί δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης.

Οι δικαιούχοι που διαφωνούν με κάποιο από τα στοιχεία της Ανάρτησης, αλλά και οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον θα μπορεί να υποβάλει αίτηση διορθωσης κτηματολογικής εγγραφής ή ένσταση (μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού στο Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας.  

Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης.

Copyright © 2020 Κτηματολόγιο Αθηνών | Webhosting and developing by Aspx.gr