Το ktimatologio-athina.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο της Αθήνας logo

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες κατά την Ανάρτηση

Βήματα που ακολουθούν οι πολίτες κατά την Ανάρτηση

Η επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν μεταβολές που μπορεί να επέλθουν στην ιδιοκτησία σας κατά τη διενέργεια της Ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, μετά το πέρας της οποίας θα καταστούν αυτά οριστικά.

Προσοχή, μην ξεχάσετε να πατήσετε αποθήκευση των στοιχείων όταν θα ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της φόρμας επικαιροποίησης. 

  • Από την ημερομηνία έναρξης της Ανάρτηση, δηλαδή από 1η Ιουνίου 2020  θα μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, με χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet, να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία των εγγραπτέων δικαιωμάτων που σας αφορούν και των αντίστοιχων ακινήτων, όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην βάση της Ανάρτησης, ώστε να επαληθεύσετε την ορθότητά τους.
  • Εμφανίζεται πίνακας με τις ιδιοκτησίες σας.

Για κάθε ακίνητο υπάρχουν 2 αρχεία:

ένας χάρτης που φαίνεται η θέση και τα όρια της ιδιοκτησίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος) και

Ένας πίνακας με περιγραφή των προσωπικών στοιχείων και της νομικής πληροφορίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα)

  • Ελέγξτε προσεκτικά όλα τα στοιχεία των δύο αρχείων (Απόσπασμα κτηματ. Πίνακα & Απόσπασμα κτηματ. Διαγράμματος).  
  • Εάν συμφωνείτε με τα καταγεγραμμένα στοιχεία δεν χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Σας προτείνουμε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αυτά στον υπολογιστή σας.

 

  • Σε περίπτωση που διαφωνείτε με κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων  συνυποβάλλοντας τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την αντίρρησή σας.  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός δύο μηνών από την έναρξη της Ανάρτησης (και τεσσάρων εάν είστε κάτοικος εξωτερικού)  μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες-e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»  καταβάλλοντας τέλος 5 ευρώ ανά αίτηση. 

 

  • Εφόσον εντοπίσετε σφάλμα πληκτρολόγησης (π.χ. στοιχεία τίτλου, εκδότη, στοιχεία μεταγραφής, χρήση, αριθμό κτιρίου στον τίτλο ή ορόφου στον τίτλο κ.λπ.),μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr/ , μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτησή διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος (ατελώς)

Προσοχή: Δεν αποτελεί αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος  η αίτηση που αφορά στη θέση, στο σχήμα, στα όρια και στο εμβαδόν του γεωτεμαχίου ήτοι   στα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων καταβάλλοντας τέλος 5 ευρώ.

Ομοίως δεν αποτελεί αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος  η αίτηση με την οποία ζητείται ο εκτοπισμός εν μέρει ή ενόλω ο εκτοπισμός από τους κτηματολογικούς πίνακες δικαιώματος άλλου δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων καταβάλλοντας τέλος 5 ευρώ.

 

 

  • Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2100 10 10 10 ή να επικοινωνήσετε στο email ktimatologio@anartisi-athina.gr.

           

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην Ανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματά σας δεν εντοπίστηκαν,  είτε η δήλωσή σας ήταν ελλιπής και απορρίφθηκε, ή προκρίθηκε άλλο δικαίωμα αντί του δικού σας.  Σε αυτή την περίπτωση, κατά την είσοδό σας στο σύστημα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για τον κάτοχο του συγκεκριμένου ΑΦΜ».

Θα πρέπει να καλέσετε στο  τηλεφωνικό κέντρο 2100 10 10 10 για προγραμματισμό ραντεβού με το γραφείο κτηματογράφησης ώστε  να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες σας.  

Επισήμανση: Η κτηματολογική βάση της Aνάρτησης περιλαμβάνει τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 25 Νοεμβρίου 2019. Οι δηλώσεις που έγιναν από τις 25 Νοεμβρίου 2019 και μετά δεν συμπεριλαμβάνονται στην Ανάρτηση διότι βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας,   το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί σε επόμενο στάδιο.

 

2. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι στην κτηματολογική βάση της Ανάρτησης, έχουν συμπεριληφθεί στοιχεία δικαιωμάτων που σας αφορούν, για τα οποία δεν έχετε υποβάλει δήλωση, αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων που συλλέχθηκαν.  Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον συνεχίζετε να είστε δικαιούχος, οφείλετε να υποβάλετε δήλωση του ν.2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος , ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «E-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». 

Στην περίπτωση που απαιτείται η μετάβαση σας στο γραφείο κτηματογράφησης, πρέπει να καλέσετε στο  τηλεφωνικό κέντρο 2100 10 10 10 για προγραμματισμό ραντεβού.

3. Εάν έχετε υποβάλλει δήλωση αλλά δεν έχετε καταβάλει το πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Σε αυτή την περίπτωση, κατά την είσοδο σας στο σύστημα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,  εμφανίζεται το μήνυμα «Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα πληρωμών του Εθνικού Κτηματολογίου εντοπίζει οφειλή του παγίου τέλους κτηματογράφησης. Παρακαλούμε για την άμεση εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας». Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει άμεσα να καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό του παγίου τέλους .

 Πρέπει να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2100 10 10 10  ώστε να προγραμματιστεί ραντεβού με το γραφείο κτηματογράφησης για να λάβετε το νέο έντυπο οφειλής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων υποβάλλονται ανά ακίνητο συνοδεύονται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ανάλογα με το περιεχόμενο της αίτησης .

υπογράφονται από τον αιτούμενο, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των  νομικών προσώπων, ή τον ειδικό πληρεξούσιο του αιτουμένου, ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και

υποβάλλονται από τον ίδιο τον αιτούμενο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο ή από τον ειδικό πληρεξούσιο ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή από οποιονδήποτε τρίτο που είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο με απλή εξουσιοδότηση.

Σε περιπτώσεις συνδικαιούχων παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και υποβολής αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων από έναν μόνο εξ αυτών, με μοναδική προϋπόθεση την επισύναψη  στην αίτηση διόρθωσης είτε υπεύθυνων δηλώσεων των λοιπών συνδικαιούχων, με το γνήσιο της υπογραφής τους, είτε δηλώσεων ενώπιον συμβολαιογράφου. Επί των ως άνω δηλώσεων οι συνδικαιούχοι δηλώνουν ότι συμφωνούν με το αίτημα το οποίο περιγράφεται στην αίτηση διόρθωσης.

Copyright © 2021 Κτηματολόγιο Αθηνών | Webhosting and developing by Aspx.gr