Το ktimatologio-athina.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο της Αθήνας logo

Τι ακολουθεί μετά την υποβολή της αίτησης διόρθωσης/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 6Α

Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 6α που υπέβαλαν οι πολίτες κατά την ανάρτηση

Μετά τη Συλλογή Δηλώσεων για τα ακίνητα εντός του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιήθηκε η Προανάρτηση και  σε επόμενο στάδιο η Ανάρτηση των Κτηματολογικών στοιχείων και όσοι διαφωνούσαν με τα αποτελέσματά τους, υπέβαλαν Αίτηση διόρθωσης.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης Αθηνών, επεξεργάστηκε τις Αιτήσεις Διόρθωσης και την 29η Μαρτίου 2022 (και για 30 ημέρες) ξεκινάει, για πρώτη φορά ηλεκτρονικά (μέσω του ktimatologio.gov.gr ή μέσω του ktimatologio.gr), η Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων.

 Στην περίπτωση αιτήσεων διόρθωσης που αφορούν σε εκτοπισμό, δηλαδή στη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων που βρίσκονται εκτός της «ζώνης κανονισμού ορίων» και είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά εκτός της «αποδεκτής απόκλισης», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13Α του v. 2664/1998 (Α’ 275), ή την αντικατάσταση στους κτηματολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν μέρει, δικαιώματος πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαιούχου,

οι αιτούντες τη διόρθωση ενημερώνονται, με επιμέλεια του Γραφείου Κτηματογράφησης, είτε με email είτε με συστημένη επιστολή, για την επικείμενη ανάρτηση της έκθεσης που τους αφορά, την προθεσμία υποβολής έγγραφων αντίθετων απόψεων κατ’ αυτής και τις συνέπειες της παράλειψης υποβολής των αντίθετων απόψεων.

Ειδικότερα ενημερώνονται για τη δυνατότητα πρόσβασης που έχουν στα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης διόρθωσης και στην συνταχθείσα από το γραφείο κτηματογράφησης έκθεσης καθώς και για τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αντίθετες απόψεις τους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, με χρήση των κωδικών taxisnet.

Επιπλέον λαμβάνουν γνώση των στοιχείων επικοινωνίας των τρίτων που θίγονται και για την υποχρέωσή τους να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους θιγόμενους ιδιοκτήτες  καθώς και τις συνέπειες παράλειψης των ενεργειών αυτών.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ

Οι αιτούντες που το αίτημά τους δεν αφορά σε εκτοπισμό, μπορούν να εισέλθουν με κωδικούς taxis και να δουν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας και την έκθεση του γραφείου κτηματογράφησης. 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟ

Οι αιτούντες που το αίτημα τους αφορά σε εκτοπισμό (με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα) πρέπει   από την  29η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 έως την 27η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

 

Α. Είτε συμφωνούν, είτε διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης που τους αφορά πρέπει:

  1. Να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία στο ktimatologio.gov.gr (Είσοδος με κωδικούς taxisnet)
  2. Να ενημερώσουν όσους ιδιοκτήτες θίγονται (επηρεάζονται)   (βλ.   Πίνακα θιγόμενων ιδιοκτητών), με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ/ταχυαποστολή courier) ή e-mail ή δικαστικό επιμελητή, αποστέλλοντας στους θιγόμενους:

α) την αίτηση διόρθωσης που είχαν υποβάλει,

β) την έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης

γ) το ενημερωτικό μήνυμα για θιγόμενους ιδιοκτήτες που βρίσκεται σε πλαίσιο στο τέλος της  επιστολής που έχουν λάβει από το γραφείο κτηματογράφησης

  1. Να επισυνάψουν τα αποδεικτικά γνωστοποίησης που έστειλαν στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, στο ktimatologio.gov.gr (διαφορετικά η Αίτηση Διόρθωσης τους θα απορριφθεί)

 

Β. Εάν διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης που τους αφορά πρέπει να υποβάλλουν τις αντίθετες απόψεις τους, υπό μορφή αναφοράς στο ktimatologio.gov.gr, με χρήση των κωδικών taxisnet.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΘΙΓΟΜΕΝΟΙ

 

Οι πολίτες οι οποίοι έχουν ενημερωθεί ότι θίγονται από το αποτέλεσμα της αίτησης διόρθωσης που έχει υποβάλλει έτερος ιδιοκτήτης, και τους έχει αποσταλεί  η αίτηση διόρθωσης, η έκθεση και οι αντίθετες απόψεις  των αιτούντων,  μπορούν, εντός 30 ημερών, για το διάστημα από την 28η Απριλίου 2022 έως την 27η Μαΐου 2022,

- είτε να συμφωνήσουν για τη διόρθωση (μέσω του ktimatologio.gov.gr τσεκάρωντας την αντίστοιχη επιλογή, είτε με δήλωσή τους ενώπιων συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσω Gov.gr)

- είτε να διαφωνήσουν αιτιολογημένα, υποβάλλοντας σχετικά στοιχεία μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο ktimatologio.gov.gr .

Σε περίπτωση που ο θιγόμενος δεν προβεί σε καμία ενέργεια εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα θεωρηθεί ότι συμφωνεί  με τη διόρθωση.   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι ανωτέρω Αιτήσεις Διόρθωσης και οι τυχόν αντίθετες απόψεις θα εξεταστούν από Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης οι οποίες δύνανται να τηλε-διασκέπτονται.

Για τις αιτήσεις που σας αφορούν μπορείτε να ενημερώνεστε στο ktimatologio.gov.gr για τις ημερομηνίες συνεδριάσεων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω διαδικασίες γίνονται μόνο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Δεν γίνονται δεκτές αναφορές αιτούντων ή συγκατάθεση / αντίρρηση θιγομένων με κατάθεση στο γραφείο κτηματογράφησης, με email ή ταχυδρομικά παρά μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Ktimatologio.gov.gr.

Οι αιτούντες και οι θιγόμενοι μπορούν να εισέλθουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet

Οι δικηγόροι και οι μηχανικοί των αιτούντων και των θιγομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις εκθέσεις και στα τυχόν συνημμένα που αναρτώνται στο Ktimatologio.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο portal.olomeleia.gr και στο tee.gr αντίστοιχα.

 

Επικοινωνία με το γραφείο κτηματογράφησης για πληροφορίες:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8.00 - 16.00 και κάθε Τετάρτη: 11.00 έως 19.00 κατόπιν ραντεβού στο  τηλ: 2100 101010

ή

με αποστολή ερωτήματος στο Ε-mail: ktimatologio@anartisi-athina.gr

 

 

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΕΔΩ

Copyright © 2024 Κτηματολόγιο Αθηνών | Webhosting and developing by Aspx.gr