Το ktimatologio-athina.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο της Αθήνας logo

Πρέπει να υποβάλω δήλωση ;

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Τα δικαιώματα που πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με το ν. 2664/1998 αρθρ. 4 & 12 είναι:

 • η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή)
 • οι προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση, συνοίκηση)
 • οι πραγματικές δουλείες (δουλεία διόδου, δουλεία αντλήσεως νερού κ.λ.π.) και κάθε άλλο συσταθέν είδος δουλείας
 • οι εγγραπτέες μισθώσεις (μακροχρόνια πέρα των εννέα ετών, χρηματοδοτική (leasing) του ν. 1665/1986, όπως συμπληρώθηκε με το ν. 2367/1995, χρονομεριστική του άρθρου 1 του ν. 1652/1986  (time sharing)
 • οι εγγραπτέες διαδικαστικές πράξεις (αγωγή, ανακοπή, τριτανακοπή άρθρου 220 ΚΠολΔ)
 • οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, υποθήκη επί μηχανημάτων ν. 4112/29, ν.δ. 4001/59)
 • οι κατασχέσεις (αναγκαστική, συντηρητική, κατάσχεση δυνάμει ειδικών νόμων, αναγγελία απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης, δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, επιταγή ν.δ. 17/7/1923, δικαστική μεσεγγύηση, αναγκαστική διαχείριση κατά το άρθρο 1034 ΚΠολΔ)
 • η μεταλλειοκτησία
 • η μεταφορά συντελεστή δόμησης
 • το δικαίωμα προσδοκίας υπό αίρεση ή υπό προθεσμία
 • λοιπά εγγραπτέα δικαιώματα (περιορισμός κυριότητας δυνάμει του ν. 1929/1991, κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, δικαίωμα αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης και ρυμοτόμησης)
 • κάθε άλλο δικαίωμα που προκύπτει από δικαιοπραξίες που εγγράφονται στα Υποθηκοφυλακεία σύμφωνα με το άρθρο 12 του  ν. 2664/1998
Copyright © 2024 Κτηματολόγιο Αθηνών | Webhosting and developing by Aspx.gr