Το ktimatologio-athina.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο της Αθήνας logo

Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.

 Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας σας με δύο τρόπους:

  • Πηγαίνοντας ο ίδιος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης

Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στο συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης θα επισυνάψετε:

α) απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια) που δηλώνεται. Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους  τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.

β) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο

γ) απλό φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

δ) Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ).

Η διαδικασία είναι η εξής:

  • Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης - Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής + ποσό πληρωμής)
  • Πληρωμή τέλους στις συνεργαζόμενες τράπεζες.
  • Μετά την έλευση περίπου 24 ωρών από την πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση της πληρωμής στη δήλωσή του δικαιούχου μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ  (ανάλογα με τη λειτουργία της κάθε Τράπεζας),  και ο δικαιούχος μπορεί να παραλάβει το «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης» από το Γραφείο Κτηματογράφησης  

Σημείωση: Υπάρχει  δυνατότητα εκτύπωσης του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» και από τον Η/Υ σας μέσω της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,  www. Ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Κτηματογράφηση - Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης» με την καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΑΞΕ:

  • Ο εντοπισμός της θέσης των δηλούμενων ακινήτων είναι υποχρεωτικός και πραγματοποιείται με την χρήση πολλών σύγχρονων εργαλείων (δυνατότητα αναζήτησης μέσω: συντεταγμένων, σημείων ενδιαφέροντος, οδών, τοπωνυμίων, οικισμών, κωδικών τεμαχίων αναδασμών/διανομών, φόρτωσης αρχείων dxf, asci, εφαρμογής κινητού τηλεφωνου κλπ). Καλείστε να εντοπίσετε οριοθετώντας τη γεωγραφική έκταση της ιδιοκτησίας σας.

 

  • Η υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής και προηγείται της διαδικασίας της πληρωμής. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου είναι 40 Mb. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι doc, docx, pdf, tiff, jpg. Δεν είναι πλέον δυνατή η ταχυδρομική αποστολή εγγράφων.

 

 

Έντυπο Δήλωσης Δ2

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ακόλουθο έντυπο να το συμπληρώσετε χειρόγραφα και στη συνέχεια να το υποβάλλετε στο γραφείο κτηματογράφησης   Δ2- Έντυπο Δήλωσης του Ν.2308/1995

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο έντυπο  Δ2 διατίθενται αποκλειστικά για ψηφιακή συμπλήρωση και επιτόπια κατάθεση στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για την ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσής σας χρησιμοποιείστε την ειδική εφαρμογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Copyright © 2021 Κτηματολόγιο Αθηνών | Webhosting and developing by Aspx.gr