Κτηματολόγιο της Αθήνας logo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/9/2019

 

Η διαδικασία της Προανάρτησης της κτηματολογικής βάσης για τα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων έχει ολοκληρωθεί και πλέον δεν παραλαμβάνονται  αιτήσεις επανεξέτασης στοιχείων  ούτε από το γραφείο κτηματογράφησης, ούτε από το email ad@proanartisi.gr.

Το γραφείο κτηματογράφησης συνεχίζει να παραλαμβάνει εκπρόθεσμες δηλώσεις και δηλώσεις νέων δικαιωμάτων, καθώς και τις λοιπές αιτήσεις (αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης, αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων, αίτηση γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας, αίτηση χορήγησης αντιγράφων και αίτηση χορήγησης βεβαίωσης)  

Copyright © 2020 Κτηματολόγιο Αθηνών | Webhosting and developing by Aspx.gr