Κτηματολόγιο της Αθήνας logo

Ενημέρωση

Η Β' φάση κτηματογράφησης της Αθήνας ξεκίνησε στις 21/9/2016. Η Ολοκλήρωση του κτηματολογίου της Αθήνας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου θα γίνει σε 55 μήνες. Η Προανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων προγραμματίζεται να γίνει το προσεχές διάστημα.  

Η Ενημέρωση και συμμετοχή στις διαδικασίες, κάθε πολίτη που έχει ιδιοκτησία στο Δήμο Αθηναίων  είναι απαραίτητη.

Για να εξαλειφθούν τυχόν σφάλματα και να καταγραφεί με ακρίβεια κάθε ιδιοκτησία στο Εθνικό Κτηματολόγιο, είναι απαραίτητη η ενημέρωση και συμμετοχή των δικαιούχων στις διαδικασίες της Προανάρτησης και της Ανάρτησης.

Επομένως είναι σημαντικό να είναι γνωστά στο γραφείο κτηματογράφησης τα ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας κάθε δικαιούχου.

Αν έχετε εμπράγματο δικαίωμα στο Δήμο Αθηναίων, παρακαλούμε  πατείστε το κόκκινο εικονίδιο με την ένδειξη "SOS"  και συμπληρώστε τα στοιχεία σας, ώστε να μπορείτε να ενημερωθείτε κατά τις περιόδους της Προανάρτησης και της Ανάρτησης απο το γραφείο κτηματογράφησης για την καταγραφή του δικαιώματός σας στους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα του Εθνικού Κτηματολογίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν έχετε υποβάλλει δήλωση για το δικαίωμά σας σε ακινήτο εντος του Δ. Αθηναίων, θα πρέπει άμεσα να την υποβάλλεται, προκειμένου να κατοχυρωθεί και να περιληφθεί το ακίνητό σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

 

Copyright © 2020 Κτηματολόγιο Αθηνών | Webhosting and developing by Aspx.gr